IMI – Piața Internă a serviciilor

Link 1. – Recunoașterea Calificărilor Profesionale:  https://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=ro:regprof  

Link 2. – Codul de Deontologie Medicală: https://www.cmr.ro/new/wp-content/uploads/2017/01/COD-DEONTOLOGIC.pdf 

Link 3. – Directiva 2005/36/CE ( versiune lb. engleză): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/uri=CELEX:02005L003620160524&from=RO   

Link 4. – Directiva 2005/36/CE (versiune lb. română): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&from=RO

Link 5. – Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007 (Legislație connexă a Directivei 2005/36/CE), pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86681

Link 6. – Ordinul Ministrului Sănătății nr. 36/2008 (Legislație connexă a Directivei 2005/36/CE), pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89100

Link 7. – Ordonața de Urgență nr. 80/2012, privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/143508

Link 8. – Hotarârea de Guvern nr. 764/2017 ( NORME din 11 octombrie 2017), privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194163