Colegiul Medicilor din România cu sediul în Bucuresti, scoate la concurs 2 posturi vacante, full time, în cadrul Departamentului Avizări

Colegiul Medicilor din Romania cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Alexandru Romano, nr. 14, sector 2, scoate la concurs 2 posturi vacante, full time, in cadrul Departamentului Avizari: 1 post consilier juridic si 1 post consilier.

 

Responsabilitatile posturilor:

– persoana responsabila de comunicarea cu autoritatile competente nationale, europene si internationale in domeniul exercitarii profesiei de medic in Romania;

– activitati specifice actualizarii si gestionarii Registrului Medicilor din Romania;

– activitati specifice legate de  gestionarea programului necesar tiparirii, eliberarii, avizarii/ reavizarii Certificatului de membru al CMR;

– activitati specifice impementarii si managementului de alerta in cadrul Sistemului de Informare al Pietei Interne  (IMI)

 

Cerintele postului consilier juridic:

– absolvent/a studii superioare juridice

– experienta/ cunostinte in domeniul sistemului sanitar

– cunostinte avansate de limba engleza

– excelente abilitati de analiza si sinteza

– foarte bune abilitati de comunicare si putere de convingere

– capacitatea de a lucra independent, fara supervizare

– foarte bune cunostinte de utilizare PC (MS Office)

 

Cerintele postului consilier:

– absolvent/a studii superioare- juridice / medicale

– experienta/ cunostinte in domeniul sistemului sanitar

– cunostinte avansate de limba engleza

– excelente abilitati de analiza si sinteza

– foarte bune abilitati de comunicare si putere de convingere

– capacitatea de a lucra independent, fara supervizare

– foarte bune cunostinte de utilizare PC (MS Office)

 

Bibliografie:

– Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata (Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania) si legislatia interna a Colegiului Medicilor din Romania;

– Statutul Colegiului Medicilor din Romania;

– Codul Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania;

– Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (regulament IMI)

– Directiva 2006/123/CE a parlamentului european si Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne

– Regulamentul de punere in aplicare UE nr. 983/2015 al Comisiei din 24.06.2015 privind procedura de eliberare a cardului european si aplicarea mecanismului de alerta in temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului european si Consiliului.

 

Care vor fi beneficiile tale:

– salariu direct proportional cu experienta si abilitatile

– tichete de masa

 

Asteptam  cu interes CV-ul tau la adresa de mail office@cmr.ro sau prin posta la adresa Bucuresti, sector 2, Str. Pictor Alexandru Romano, nr. 14 pana la data de 20.03.2020.

Apreciem interesul si multumim tuturor candidatilor, cu mentiunea ca numai cei care indeplinesc cerintele din anunt vor fi contactati. Va multumim pentru intelegere!