COMUNICAT

Ca urmare a transmiterii de către Direcția Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date a Ministerului de Interne a adresei 3220473/56410 din 30 mar. 2020 către Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din fiecare județ, Direcția generală de evidență a persoanelor din Municipiul București și Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ale sectoarelor Municipiului București prin care se stabilesc noi reglementări cu privire la eliberarea documentelor legate de decesul persoanelor, Colegiul Medicilor din România a reacționat și adresându-se acestor instituții, prin adresa nr. 3145 din 2 apr. 2020, a cerut anularea respectivelor dispoziții.

Până în acest moment nu am primit un răspuns la solicitarea noastră.

Dr. Gheorghe BORCEAN

Președinte