Colegiul Medicilor din România trebuie să fie parte din discuțiile ce privesc reglementări ale profesiei și activității medicale

Colegiul Medicilor din România (C.M.R) reafirmă implicarea întregului corp profesional al medicilor în efortul de a limita efectele pandemiei de COVID-19.

Ca reprezentanți ai medicilor, reiterăm importanța asigurării respectării onoarei, libertatii şi independenţei profesionale a medicului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical în conformitate cu art. 414 lit. b din legea 95/2006.

Colegiul Medicilor din România precizează că este fundamental ca toate actele și reglementările care fac referire la activitatea medicilor, inclusiv cele realizate și aplicate în pandemie, trebuie să fie elaborate fără a aduce atingere libertății și independenței profesionale.

Din acest motiv, reafirmăm dorința și necesitatea ca pentru realizarea oricărui document oficial care are legătură cu exercitarea activității profesionale a medicilor, este fundamental să existe o consultare cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România.

Biroul Executiv al C.M.R.