Proces verbal încheiat în 18.2.2016 în urma întâlnirii având ca temă negocierea proiectului de Ordin privind normele de aplicare în anul 2016 a hotărârii guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

. Proces verbal încheiat în 18.2.2016 în urma întâlnirii având ca temă negocierea proiectului de Ordin privind normele de aplicare

Read more