Proces verbal încheiat astăzi 17.05.2016 în urma întâlnirii având ca temă Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. Documentul a fost aprobat in ședinta Consiliului Național al CMR din 20.5.2016

.

Read more

Proces verbal încheiat în 18.2.2016 în urma întâlnirii având ca temă negocierea proiectului de Ordin privind normele de aplicare în anul 2016 a hotărârii guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

. Proces verbal încheiat în 18.2.2016 în urma întâlnirii având ca temă negocierea proiectului de Ordin privind normele de aplicare

Read more