Departamentul de Jurisdicţie Profesională

Are următoarele atribuţii anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale, întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară, susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, a Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi a fişei postului.