Materiale

Componența comisiilor de specialitate ale CMR

  Decizia nr. 11 din 11.03.2022 privind desemnarea membrilor Comisiilor de specialitate ale CMR       În temeiul art. 414 si art. 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 din Statutul CMR și respectiv, art. 2 din Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor...
Mai mult