27.05.2022 | CONVOCATOR

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

 

Nr. de înregistrare CMR: 4597/20.05.2022

CONVOCATOR

Către:

Colegiul Medicilor Județean

Colegiul Medicilor din Municipiul București

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  și Comunicațiilor

Serviciul Român de Informații

Ministerul Apărării Naționale

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Informații Externe

Ministerul Justiției

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Academia de Științe Medicale

 

În temeiul art.437 alin. (3) și următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 44 din Statutul Colegiului Medicilor din România publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 07 decembrie 2016,  se convoacă Consiliul Național în ședință ordinară, pentru data de 27 mai 2022, orele 11:00.

Vă transmitem, alăturat:

  • propunerile pentru ordinea de zi (Anexa nr. 1);
  • Informarea privind prelucrarea datelor personale cu scopul de a asigura acuratețea și fidelitatea consemnării dezbaterilor din cadrul ședințelor în procesul verbal al acestora (Anexa nr. 2).

 

Lucrările ședinței se vor desfășura atât online (platforma Zoom) cât și fizic la Hotel Balada, Suceava (format hibrid). Vom transmite datele de acces necesare pentru participarea la ședință (link-ul și parola) în ziua prealabilă ședinței.

Orice materiale suplimentare necesar a fi consultate în prealabil, aferente subiectelor propuse pentru ordinea de zi, vor fi transmise în timp util.

 

Vă mulțumim.

Cu deosebită considerație,

Prof. Univ. Dr. Daniel Coriu

Președinte

Distribuie