Conform

Deciziei 12/2018

Puteți consulta documentul conținând Decizia 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor aici.

ANEXA nr. 1a la procedura de acreditare-reacreditare- CERERE-TIPde acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă: descarcă AICI  
ANEXA nr. 2a – CERERE-TIP – de creditare a formelor de educație medicală continuă: descarcă AICI
ANEXA nr. 2b – MODEL-TIP de prezentare a unui program de educație medicală continuă: descarcă AICI
ANEXA nr. 2c – MODEL-TIP de certificat de absolvire: descarcă AICI
ANEXA nr. 2d – MODEL-TIP de certificat de participare: descarcă AICI
ANEXA nr. 2e – CERERE-TIP de includere în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR: descarcă AICI
ANEXA nr. 2f – FIȘA PUBLICAȚIEI pentru includerea în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România: descarcă AICI
ANEXA nr. 2g – MODEL-TIP de formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă: descarcă AICI

Furnizori EMC

Informații privind furnizorii EMC acreditați/reacreditați de CMR

Nomenclator publicații

Nomenclatorul de publicații medicale agreate de CMR

Furnizori EMC

Informații privind furnizorii EMC acreditați/reacreditați de CMR

Nomenclator publicații

Nomenclatorul de publicații medicale agreate de CMR