Documente pentru a profesa în străinătate

Documente necesare unui medic care dorește să profeseze în străinătate:

 1. Certificat Profesional Curent– eliberat de către Colegiul Medicilor Teritorial unde medicul deține, sau a deținut în trecut, calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
 2. Adresa de nemembru se eliberează printr-o solicitare formulată:
 • prin email la adresa: office@cmr.ro
 • personal la sediul Colegiului Medicilor din România
 • prin poștă sau curier la adresa:  Strada Pictor Alexandru Romano nr. 14,  cod poștal 023965,  Sector 2,  București,  România.

Se emite în baza următoarelor documente:

 1. copia actului de identitate(în termen de valabilitate) și dacă este cazul, copia actului de identitate a mandatarului alături de procura notarială;
 1. dovada plății taxei de eliberare în valoare de 300 de lei.

Termenul de eliberare este de:

 • 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet.
 • 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului completcu achitarea unei taxe suplimentare de urgență în valoare de 100 de lei.

Documentul se eliberează:

  • Personal (cu act de identitate) sau dupa caz prin mandatar (cu act de identitate și procură notarială) – de la sediul Colegiului Medicilor din România;
  • Prin poștă cu confirmare de primire pe numele solicitantului sau după caz a mandatarului cu procură (serviciu valabil doar în străinătate), la adresa poștală menționată în cerere fiind necesar transmiterea dovezii achitarii taxei de 50 de lei- in contul C.M.R ;
  • Prin curier rapid pe numele solicitantului sau a mandatarului cu procură, la adresa menționată în cerere. Este necesar să comunicați și numărul de telefon! Acest serviciu este valabil doar pe teritoriul României și se realizează cu plata la destinatar;
  • scanat pe e-mail

NB: În caz de retrimitere prin poștă sau curier(daca documentul nu a fost recepționat din vina destinatarului), se achită o taxă suplimentară de 50 de lei.

Acest document face dovada că nu sunteți membru al Colegiului Medicilor din România și nu precizează dacă solicitantul a avut sau nu sancțiuni disciplinare, despre acestea făcându-se mențiuni în Certificatul Profesional Curent, care se eliberează de către colegiile teritoriale membrilor CMR sau celor care au fost membri CMR.

Emiterea adresei de nemembru are loc potrivit dispozițiilor Deciziei CMR nr. 17/2022, privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Achitarea sumei reprezentând contravaloarea eliberării documentului se va face la sediul CMR sau în contul:

RO 10 BRDE 441 SV 14549444410 BRD CAROL

COD SWIFT: BRDEROBU

Colegiul Medicilor din România
Strada Pictor Alexandru Romano nr. 14, cod poștal 023965, Sector 2, București, Romania
În atenţia Departamentului Avizari