Aviz temporar

Avize pentru practică medicală cu caracter temporar/ocazional eliberate medicilor străini în perioada 01.01.2015 – 31.07.2021 – CLICK AICI

Documente necesare pentru eliberarea avizului pentru exercitarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României pentru medicii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană – CLICK AICI

Cerere in vederea eliberării avizului pentru exercitarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României – medici aparținând țărilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și confederația Elvețiană – CLICK AICI

Cerere în vederea eliberării avizului pentru exercitarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României – medici cetățeni ai unui stat terț – CLICK AICI

Documente necesare pentru eliberarea  avizului pentru exercitarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional  pe teritoriul României  pentru medici cetățeni al unui stat terț – CLICK AICI