STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE

Colegiului Medicilor din România

Regăsiți în paginile de mai jos atribuțiile fiecărei structuri conform Statut CMR, precum și componența, calendare de lucru, decizii și hotărâri 

conducere cmr

Biroul Executiv

Informații cu privile la atribuțiile Biroului Executiv conform Statutului CMR, componență și mesajele membrilor

Consiliul Național

Atribuții conform Statut CMR, componență, calendarul ședințelor, precum și decizii cu caracter public

Adunarea Generală

Atribuții conform Statut CMR, componență, calendarul ședințelor, arhivă hotărâri cu caracter public