DESPRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Alături de medicii din România începând din anul 1995

Colegiul Medicilor din România (CMR) a fost înfiinţat în anul 1995. În prezent, CMR funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

PE SCURT, DESPRE NOI

Istoricul organizației

Primele organe de conducere au fost alese în 1996. 

În iunie 1997, a avut loc prima Adunare Generala a Colegiului Medicilor din România.

În data de 23 octombrie 2020 au avut loc alegeri la Colegiul Medicilor din România, în urma cărora au fost desemnați prof. dr. Daniel Coriu (preşedinte), dr. Valeria Herdea (vicepreşedinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), dr. Călin Bumbuluţ (vicepreşedinte) și dr. Gindrovel Dumitra (secretar general).

În ziua de 23 martie 2016 a fost ales un nou Birou ExecutivAcesta a fost format din dr.  Gheorghe Borcean (preşedinte), dr. Constantin Cârstea (vicepreşedinte), prof. dr. Emanoil Ceausu (vicepreşedinte), dr. Călin Bumbuluţ (vicepreşedinte) și dr. Gabriela Dascal (secretar general).

În data de 23 octombrie 2020 au avut loc alegeri la Colegiul Medicilor din România, în urma cărora au fost desemnați prof. dr. Daniel Coriu (preşedinte), dr. Valeria Herdea (vicepreşedinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), dr. Călin Bumbuluţ (vicepreşedinte) și dr. Gindrovel Dumitra (secretar general).

În ziua de 22 decembrie 2011 au avut loc alegeri.  Conducerea aleasă atunci a fost formată din prof. dr. Vasile Astărăstoae (preşedinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), dr. Constantin Cârstea (vicepreşedinte), dr. Călin Bumbuluţ (vicepreşedinte) şi dr. Viorel Rădulescu (secretar general).

În urma alegerilor de la sfârşitul anului 2007, au fost aleşi prof. dr. Vasile Astărăstoae (preşedinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), dr. Constantin Cârstea (vicepreşedinte), prof. dr. Vlad Tica (vicepreşedinte) şi dr. Viorel Rădulescu (secretar general).

În 2000 au avut loc alegeri. Preşedinte a rămas prof. dr. Mircea Cinteză. Au mai fost aleşi dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), prof. dr. Liviu Cocora (vicepreşedinte), dr. Constantin Cârstea (vicepreşedinte) si prof. dr. Vasile Astărăstoae (secretar general).

Din conducere făceau parte prof. dr. Mircea Cinteză (preşedinte), dr. Dragoş Nicolescu (vicepreşedinte), dr. Francisc Baranyi (vicepreşedinte), prof. dr. N. Maier (vicepreşedinte), dr. Ion Berciu (secretar general). În lunile următoare au avut loc câteva schimbări, au intrat în conducere dr. Gheorghe Borcean şi prof. dr. Liviu Cocora.

Reprezentativitate

Reprezentăm corpul profesional în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Despre

Misiune și Viziune

CMR, organizația profesională națională a medicilor

Colegiul Medicilor din România (CMR) este organizaţia profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al CMR este controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Ca organizaţie profesionala, CMR apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor din România avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridică şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare.

Colegiul Medicilor din România are şase domenii principale de activitate: profesional ştiinţific şi învăţământ; etic şi deontologic; jurisdicţie profesională şi litigii; avizări-acreditări; economico-social şi administrativ şi organizatoric.

Alte detalii

CMR elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competente ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală poate fi delegată asociaţiilor profesional-ştiinţifice ale medicilor; stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medicale; controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical.

CMR organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională.

De asemenea, CMR promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională.

O altă atribuţie a CMR este aceea de a participa, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Sănătăţii Publice, la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat.

ULTIMELE ȘTIRI

Comunicate de Presă și Evenimente

Misiune și viziune

Colegiul Medicilor din România (CMR) este organizaţia profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Obiectul principal de activitate al CMR este controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Ca organizaţie profesionala, CMR apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

CMR, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Colegiul Medicilor din România avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridică şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare.

Colegiul Medicilor din România are şase domenii principale de activitate: profesional ştiinţific şi învăţământ; etic şi deontologic; jurisdicţie profesională şi litigii; avizări-acreditări; economico-social şi administrativ şi organizatoric.

Colegiul Medicilor din România întocmeşte, actualizează permanent Registrul Unic al Medicilor.

CMR elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competente ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală poate fi delegată asociaţiilor profesional-ştiinţifice ale medicilor; stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medicale; controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical.

CMR organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională.

De asemenea, CMR promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională.

O altă atribuţie a CMR este aceea de a participa, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Sănătăţii Publice, la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat.

Statutul Colegiului Medicilor din România

Codul Deontologic

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Selecție de articole utile pentru medicii rezidenți

Ordinul 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordonanta 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.