Avizare Membri

IMI – Piața internă a serviciilor

Mecanismul de alertă.
Mecanismul de alertă presupune informarea de către Colegiul Medicilor din România, prin
intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), a autorităților competente din statele
membre ale Uniunii Europene cu privire la survenirea uneia dintre situațiile ce fac obiectul
mecanismului de alertă. (suspendarea, incetarea calitatii de membru )