Comunicat de presă: CMR solicită soluționarea de urgență a problemelor generate de condițiile prevăzute în contractele de prestări servicii

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

Colegiul Medicilor din România solicită soluționarea de urgență a problemelor generate de condițiile prevăzute în contractele de prestări servicii medicale, în contextul în care sursa de finanțare pentru trimestrul IV al acestui an nu este precizată.

Hotărârea de Guvern nr. 687/2024 (pe care o puteți consulta aici) a generat ambiguități privind perioada prelungirii contractelor și valoarea garantată a punctelor per capita și pe serviciu medical, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2024. Aceste neclarități afectează predictibilitatea și stabilitatea financiară a furnizorilor și, implicit, capacitatea acestora de a oferi servicii medicale populației. În acest context, cel puțin trei case de asigurări de sănătate județene – Arad, Brașov și Iași – au redactat actele adiționale exclusiv pentru trimestrul III (1.07.2024 – 30.09.2024), perioadă cu alocare bugetară asigurată, conform prevederilor legale.

Colegiul Medicilor din România solicită fie prelungirea contractelor de prestări servicii doar pentru perioada 1 iulie 2024 – 30 septembrie 2024, fie specificarea clară a valorilor garantate a punctelor per capita și pe serviciu medical, pentru trimestrul IV, care nu pot fi mai mici decât cele înscrise pentru trimestrul III, în conformitate cu negocierile purtate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor din România. Acestea sunt singurele opțiuni care permit redactarea actelor adiționale cu respectarea cadrului legal, prevenind astfel eventuale litigii.
Colegiul Medicilor din România a recomandat furnizorilor de servicii ca, în situația în care este cuprins în actul adițional și trimestrul IV al acestui an, actele adiționale să fie semnate exclusiv cu formularea de obiecțiuni atât în ceea ce privește valoarea punctului per capita și pe serviciu medical, cât și privind dubla sancțiune, măsură excesivă și abuzivă. Detalii, aici: https://www.cmr.ro/elaborare-coca-si-norme. Similar oricărui contract, este esențial ca prețul plătit pentru serviciile prestate să fie determinat sau determinabil, iar clauzele contractuale să fie clare și previzibile, chiar dacă au ca bază o Hotărâre de Guvern. În egală măsură, este crucial ca prestatorii de servicii medicale să fie protejați, din punct de vedere legal, împotriva imputațiilor financiare nejustificate, ce ar putea fi formulate de Casa de Asigurări.

Colegiul Medicilor din România subliniază importanța semnării acestor contracte și a asigurării unei finanțări adecvate, până la finalul anului, pentru a menține continuitatea și calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul asistenței medicale primare și ambulatoriului de specialitate, ceea ce înseamnă peste 20.000 de furnizori. Toate părțile responsabile cu asigurarea stabilității în sistemul medical trebuie să acționeze rapid și competent, pentru a rezolva această situație critică, caracterul de urgență impunând nu doar un dialog constructiv și transparent, ci și implicarea Guvernului României, la cel mai înalt nivel.

 

Distribuie