Comunicat de presă: Situația reală a scăderilor din bugetul pentru sănătate

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

Colegiul Medicilor din România împărtășește preocuparea generală pentru situația critică în care se află sistemul de sănătate și, în contextul amplu al problemelor existente, atragem atenția asupra consecințelor scăderii bugetului pentru serviciile medicale.

Deși, în ansamblu, bugetul alocat Sănătății în 2024 este mai mare, în comparație cu execuția precedentă, resursele financiare prevăzute reflectă o reducere a fondurilor disponibile pentru sectoare vitale: medicina de familie, ambulatoriul de specialitate și stomatologie. Mai exact, creșterea se referă la totalul cheltuielilor sistemului, inclusiv creșterea salariilor și la finanțarea măsurilor cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, încadrarea în limitele bugetare stabilite va fi realizată prin scăderea valorii punctelor sau a veniturilor finale, preponderent în segmentele precizate. Această scădere este evidențiată în mesajul transmis astăzi de Casa Națională de Sănătate: pentru punctul per capita, se stabilește valoarea de 7,7 lei, pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară, 6,2 lei, iar pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate, 3,3 lei.

Această situație are consecințe grave asupra îndeplinirii nevoilor de îngrijiri medicale ale populației. De asemenea, atragem atenția că sunt încălcate obligațiile asumate de autorități, în mod repetat și în diverse forme, atât față de partenerii europeni, cât și față de corpul medical, prin acordurile și contractele negociate și încheiate în anul 2023. Acestea trebuie să rămână priorități și angajamente ferme, în special în contextul în care Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 vizează dezvoltarea într-un mod sustenabil a sectorului de asistență medicală primară, prin creșterea furnizării serviciilor preventive și extinderea serviciilor ambulatorii de diagnostic, tratament și monitorizare, prioritar pentru afecțiunile cu impact negativ major în mortalitate și dizabilitate.

Colegiul Medicilor din România apreciază inițiativa de deblocare a angajărilor în domeniul Sănătății și Asistenței Sociale, cu următoarele precizări, care fac referire la afirmațiile care au însoțit prezentarea acestei decizii, în cadrul Ședinței de Guvern de astăzi, 11 ianuarie:

  • Fiecare spital, indiferent de dimensiune sau de locul unde este amplasat, deservește o comunitate și este important pentru pacienții săi. Evaluarea “importanței” unui spital trebuie să țină cont de necesitățile specifice ale comunității și de capacitatea acestuia de a oferi servicii medicale de calitate. În acest context, Colegiul Medicilor din România susține necesitatea unei reforme structurale a sistemului de sănătate, temă ce revine periodic în discuție, însă fără să se înregistreze un progres real. Un astfel de proces complex trebuie planificat riguros, ținând cont de nevoile populației, dar și de experiența și expertiza profesioniștilor din domeniu.
  • Este important să se acorde o remunerație corectă, echitabilă și predictibilă medicilor care desfășoară activități în sistemul de sănătate. Din punct de vedere teroretic, plata pe baza performanței și a serviciilor prestate ar putea contribui la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale, la fel cum o poate face în orice alt domeniu, nu doar în sănătate. În mod similar reformei structurale, fără existența unui plan coerent și asumat de către autorități, afirmațiile potrivit cărora “fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate”, respectiv “bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios” pot conduce la demotivarea corpului medical, colegii noștri fiind nevoiți să depună constant eforturi pentru a-și desfășura activitatea, într-un context tot mai nefavorabil.
  • Plata “pe liste”, mai exact per capita, este menită să încurajeze accesul populației la îngrijirea medicală primară, ca parte a bazei sistemului medical din România. Modificarea acestui mecanism trebuie să fie atent evaluată, în contextul unui sistem sanitar subfinanțat și al nevoii de a asigura acces și îngrijire medicală fiecărui pacient, corelat cu un mecanism adecvat de remunerație a serviciilor medicale oferite.

Colegiul Medicilor din România consideră că o abordare echilibrată și bine fundamentată este esențială pentru a asigura furnizarea de servicii medicale, atât din punct de vedere al volumului necesar, cât și al calității. Dorim să reafirmăm angajamentul ferm de a participa activ la orice inițiativă menită să identifice soluții corecte și sustenabile. În acest scop, propunerile bazate pe expertiza Colegiului Medicilor din România, formulate cu responsabilitate și rigurozitate, vor fi înaintate partenerilor instituționali, cu invitația la un dialog constructiv.

Distribuie