CONVOCATOR CN AL CMR

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

CONSILIUL NAȚIONAL

28 ianuarie 2022

ORDINE DE ZI

 

 

 1. Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor din 26 noiembrie 2021 și 17 decembrie 2021.
 2. Informare activitate Bex.
 3. Proiect modificare Decizia CN nr. 3/2013, completată cu Decizia CN nr. 3/2014, referitor la prima de vacanță care se va acorda prin aplicarea unei facilități prevăzută de Codul Fiscal.
 4. Proiect Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiilor de specialitate ale CMR.
 5. Proiect Decizie privind aprobarea Listei nominale a membrilor Comisiilor de specialitate reînnoite (31 de Comisii).
 6. Proiect Decizie privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România.
 7. Propunerea legislativă privind sancționarea medicilor care prin acțiunile lor pun in pericol sănătatea publică.
 8. Propuneri nominalizări în vederea acordării distincțiilor conform Deciziei CN nr. 9/2021 și stabilirea cuantumului valorii și caracteristicile distincțiilor ce urmează a fi acordate.
 9. Propuneri Nominalizare reprezentanți CMR la UEMS – secțiunea ORL.
 10. Discuții preliminare Codul de Deontologie.
 11. Diverse

 

 

Anexa 3 la Decizia nr.169/12.08.2021

 

Informare privind prelucrarea datelor personale

cu scopul de a asigura acuratețea și fidelitatea consemnării dezbaterilor din cadrul ședințelor în procesul verbal al acestora

 

Colegiul Medicilor din România (Operatorul) cu sediul în str. Pictor Alexandru Romano nr.14, București, sector 2, tel: +40-21-413.88.00, fax: +40-21-413.77.50, e-mail: office@cmr.ro, prelucrează datele dvs. cu caracter personal (vocea) prin înregistrarea audio a ședințelor organelor de conducere.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@cmr.ro, prin poștă la adresa sediului instituției: Colegiul Medicilor din România str. Pictor Alexandru Romano nr.14, București, sector 2, cod poștal 023965, prin fax: +40-21-413.77.50, prin depunere personală la sediul instituției din str. Pictor Alexandru Romano nr.14, București, sector 2.

Legislație aplicabilă:

– Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD)

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).

Scopul prelucrării: asigurarea acurateței și fidelității consemnărilor în procesul verbal a dezbaterilor din cadrul ședințelor.

Temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizată prin înregistrarea audio a ședințelor organelor de conducere ale CMR este consimțământul, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD.

Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal este Colegiul Medicilor din România – operator. Înregistrările audio nu sunt divulgate/dezvăluite terțelor persoane. Datele dvs. cu caracter personal (vocea), prelucrate de operator nu vor fi transferate în străinătate.

Înregistrarea audio este de tip digital, înregistrările fiind stocate pe o perioadă de maxim 5 zile după ce procesul verbal aferent ședinței înregistrate va fi semnat de participanți sau, în cazul ședințelor Consiliului Național al CMR, va fi aprobat.

La expirarea perioadei de stocare înregistrările audio se șterg în ordinea în care au fost înregistrate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în         ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată,    depusă în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, după cum urmează:

a) prin poștă la adresa sediului instituției: Colegiul Medicilor din România str. Pictor Alexandru Romano nr.14, București, sector 2, cod poștal 023965;

b) prin e-mail: office@cmr.ro;

c) prin fax: +40-21-413.77.50;

d) prin depunere personală la sediul instituției din str. Pictor Alexandru Romano nr.14, București, sector 2.

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operator. Prelucrarea efectuată de operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată și nu are ca scop crearea de profiluri.

Întocmit: Bărbulescu Sorinel – responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Distribuie