DEPARTAMENTE DIN CADRUL

Colegiului Medicilor din România

Obiectivul acestui departament este să impună standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului profesional pe teritoriul României. În acest sens, departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei şi Cercetării şi ale Ministerului Sănătăţii, verificarea, validarea şi echivalarea calificarii membrilor săi, participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale, participa in comisiile centrale de acreditari, propune si avizeaza metodologia de acreditare a medicilor si a unitatilor medico-sanitare.

Are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor din România şi structurile guvernamentale, non guvernamentale, judeţene, naţionale sau internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau a preşedintelui acestei comisii.

Are următoarele atribuţii anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale, întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară, susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, a Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi a fişei postului.

Având în vedere măsurile recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19, vă rugăm să descărcați, să completați și să transmiteți la adresa: office@cmr.ro următoarele formulare, în funcție de situația aplicabilă.
 
 
Vă vom transmite în cel mai scurt timp posibil data programării unei audiențe la sediul CMR pentru obținerea documentelor solicitate, respectiv consultarea dosarului.

Susţine interesele economice şi sociale ale corpului profesional din România, adaptându-le în permanenţă condiţiilor existente în plan naţional şi internaţional.

Departamentul economico-social reprezintă medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de medic, precum şi eliminarea oricărui fel de ingerinţe în exercitarea actului profesional. Totodată, Departamentul Economico-social supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, luând măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului în societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile medicului.

Atribuţiile principale ale Departamentului de Studii şi Strategii sunt de a analiza situaţia personalului şi a serviciilor medicale în funcţie de nevoile României, de a propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare a activităţii Colegiului Medicilor din România, planifică realizarea programelor, monitorizează şi realizează proiecte, elaborează informări pentru Biroul Executiv şi Consiliul Naţional.

Comisia Profesional-Stiintifica si de Invatamant urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal si echitabil la gradele si titlurile specifice profesiei (din Statutul CMR).

Printre atribuţiile Departamentului Administrativ şi Financiar se numără asigurarea asistenţei juridice curente în domeniul financiar contabil a Colegiului Medicilor din Romania; gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila; centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri; asigura activitatea de birotica; propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale; fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; fundamenteaza si propune Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania necesarul de personal de executie; controleaza gestiunea colegiilor judetene; pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale Nationale, Consiliului National si Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania.