Informare – Statistică privind Certificatele Profesionale Curente emise de CMR în perioada 2016 – 2020

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la numărul de Certificate Profesionale Curente (C.P.C.) emise în perioada 2016 – 2020 inclusiv, Certificate Profesionale Curente solicitate cu scopul de a exercita profesia în afara României.

Menționăm faptul că, situația statistică din anul 2016, 2017, 2018 și primele trei luni din anul 2019 a fost  întocmită în baza raportărilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, iar începând cu luna aprilie 2019, situația statistică este întocmită din aplicația informatică a Colegiului Medicilor din România alcătuită pe baza înregistrărilor colegiilor teritoriale.

  • total al CPC emise la nivel național în anul 2016 = 1462
  • total al CPC emise la nivel național în anul 2017 = 1374
  • total al CPC emise la nivel național în anul 2018 = 1221
  • total al CPC emise la nivel național în anul 2019 = 1099
  • total al CPC emise la nivel național în anul 2020 = 858

Precizări suplimentare:

 

  • GOOD STANDING – certificat profesional curent

Prin GOOD STANDINGcertificat profesional curent se înțelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitate și moralitate, inclusiv la competența cu care medicii își exercită profesia.

Certificatul profesional curent (GOOD STANDING) este documentul eliberat la cererea medicului (ori la cererea autorității competente omoloage dintr-un alt stat) și cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate și competența cu care își poate exercita profesia medicul care deține sau a deținut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (C.M.R.).

Medicii au obligația să solicite eliberarea GOOD STANDING – ului în vederea:

  1. a)întocmirii dosarului de înscriere la orice examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic, de medic dentist și, respectiv, de farmacist;
  2. b)înființării cabinetelor medicale/de medicină dentară, în cazul medicilor, respectiv al medicilor dentiști;
  3. c)exercitării profesiei în afara granițelor României.

Obligatoriu se acordă doar membrilor Colegiului Medicilor din România.

 

  • CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

Distribuie