INFORMAREA MEMBRILOR PRIVIND STADIUL DEMERSURILOR CMR

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

INFORMAREA MEMBRILOR PRIVIND STADIUL DEMERSURILOR CMR
referitoare la Contractul-cadru 2021-2022/2023 și Normele metodologice de aplicare aferente

Colegiul Medicilor din România (CMR), prin Comisia economico-socială și de asigurări de sănătate și Departamentul economico-social și de asigurări de sănătate, alături de Departamentul de imagine, relații interne și externe derulează, începând cu luna august 2021, un proiect de amploare privind îmbunătățirea procesului de elaborare și negociere a pachetelor de servicii, a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a Normelor metodologice de aplicare aferente.

Scopul proiectului CMR este de a valorifica experiența de zi cu zi a medicilor și a celor implicați în managementul unităților sanitare, prin participarea la Grupuri de Lucru (Medicină de familie și Spitale & Ambulator) și la diverse Studii și Analize punctuale de sistem, coordonate de CMR, care să sprijine factorii decizionali (Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății) la elaborarea de strategii și politici publice de sănătate, formularea de principii și selectarea unor metode și tehnici de finanțare în domeniul sănătății adecvate și fezabile, pe termen lung, pentru sistemul medical românesc.

Astfel, în vederea elaborării Contractului-cadru (CoCa) 2023 și a Normelor metodologice de aplicare aferente, CMR consideră o prioritate esențială parteneriatul stabilit cu CNAS și MS pentru organizarea, în luna aprilie a.c., a primelor întâlniri ale Grupurilor Tehnice de Lucru CMR-CNAS-MS, cu sprijinul și participarea Președinției (Departamentul Sănătate Publică) și a Parlamentului României (Comisiile de sănătate ale Senatului și Camerei Deputaților), conform mecanismului comun de lucru agreat pentru 4 tematici principale, grupate astfel:

Medicină de familie Spitale și Ambulator
2 teme tratate separat:

–  Reguli majore de finanțare

–  Diversificarea serviciilor

  Reguli majore de finanțare pentru medicina de familie   Reguli majore de finanțare pentru spitale și ambulator
  Diversificarea serviciilor pentru medicina de familie   Diversificarea serviciilor pentru spitale și ambulator
2 teme mixte:         Debirocratizare
        Accesul pacientului la sistemul medical

Cu privire la CoCa 2021-2022 și Normele metodologice de aplicare aferente (cu aplicare de la data de 1 aprilie a.c.), CMR a participat la întâlnirile de negociere organizate de CNAS, astfel:

  • 17.02. a.c., 10:00-14:30 (conform calendarului stabilit de CNAS)
  • 21.02. a.c., 08:30-10:30 (conform solicitărilor CMR privind clarificarea aspectelor discutate în data de 17.02. a.c. și reformularea în consecință a prevederilor actelor normative aferente)

Echipa de negociere a CMR fost coordonată de prof. univ. dr. Daniel Coriu (Președinte) și de dr. Valeria Herdea (Vicepreședinte, Coordonator al Departamentului economico-social și de asigurări de sănătate) și a fost formată din: dr. Gheorghe Borcean (Vicepreședinte), dr. Gindrovel Dumitra (Secretar General), dr. Anamaria Nițulescu (Director), dr. Manuela Dăscălescu (membru al Consiliului Național), Nicoleta Popescu (avocat), Ramona-Elena Cherciu (consultant, Departamentul de Imagine, relații interne și externe).

CMR a cerut CNAS clarificări ale aspectelor de legalitate referitoare la Nota de fundamentare a proiectelor de acte normative (justificarea modificărilor propuse) și a prezentat și susținut propuneri grupate pentru segmentele de asistență medicală primară, spitale și ambulator (elaborate în cadrul Grupurilor de Lucru CMR Medicină de familie și Spitale & Ambulator).

CNAS a solicitat negocierea exclusivă a textelor publicate în procesul de transparență decizională, respectiv strict aspectele legate de asistența medicală primară, propunând amânarea discutării aspectelor referitoare la segmentul Spitale & Ambulator semnalate. În consecință, CMR a susținut și a obținut o perspectivă diferită de abordare a listei de servicii și a mecanismului de finanțare și plată pentru asistența medicală primară, de către CNAS, care a fost de acord cu:

  • stabilirea unei liste de servicii care să reprezinte o primă etapă de diversificare(urmând ca etapele următoare să fie stabilite în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru comune CMR-CNAS-MS);
  • aplicarea unui mecanism de plată/a unei formule de calcul care să asigure alocarea și plata efectivă a bugetului destinat asistenței medicale primare.

Deși problemele și propunerile CMR referitoare la Spitale & Ambulator nu au fost abordate ca subiect distinct de negociere, menționăm următoarele aspecte evidențiate în cadrul discuției:

  • referitor la valoarea punctului pentru asistența medicală ambulatorie, CNAS a clarificat că creșterea cu 30% a bugetului alocat asistenței medicale din ambulatorul de specialitate reprezintă sumele necesare acoperirii serviciilor de recuperare care au fost introduse în Contractul-cadru & Norme 2021-2022;
  • serviciile de recuperare au fost reactualizate cu accent pe recuperarea post-Covid;
  • modul de evaluare a fost modificat în favoarea echipei medicale (resursa umană), fără a neglija reînnoirea aparaturii medicale învechite;
  • același principiu referitor la dotare va fi rediscutat și pentru serviciile paraclinice (după data de 1 aprilie a.c., în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru CMR-CNAS-MS);
  • începând cu perioada martie/aprilie a.c. vor fi demarate consultări cu MS privind diversificarea serviciilor pentru spitalizare de zi, în cadrul cărora vor fi luate în considerare propunerile CMR cristalizate în cadrul Grupului de Lucru Spitale & Ambulator; aceste consultări vor fi completate și integrate cu lucrările Grupurilor Tehnice de Lucru CMR-CNAS-MS privind diversificarea serviciilor și mecanismele de finanțare aferente segmentului Spitale & Ambulator.

CNAS a republicat textele în varianta actualizată, la finalul zilei de luni/ 21.02. a.c.

* La data transmiterii acestei Informări, Procesul-verbal al negocierii CNAS-CMR este în curs de redactare, de către CNAS. Vom reveni, dacă este cazul, cu precizări suplimentare.

Cu toate că echipele de negociere ale CMR și CNAS au depus efortul necesar pentru a purta o negociere constructivă, axată pe interesul pacientului, calitatea actului medical și asigurarea independenței medicului în exercitarea profesiei, conform pregătirii și specializării sale, contextul deficitului cronic de finanțare a sistemului de sănătate din România, care generează constrângeri de ordin financiar persistente, precum și cadrul legislativ actual și modul de aplicare a acestuia, fac ca rezultatele negocierii să nu fie, din păcate, satisfăcătoare pentru toți cei vizați.

De aceea, complementar proiectului descris privind coordonarea unui proces participativ de consultare și colaborare între practicienii și decidenții din sistemul de sănătate, în vederea elaborării  CoCa & Norme 2023, CMR va gestiona deopotrivă proiecte de reprezentare în instanță a intereselor membrilor săi, precum și proiecte privind inițiative legislative necesare pentru reconfigurarea și simplificarea cadrului legal de reglementare a activității medicilor, cu beneficii directe pentru accesul pacientului la servicii de sănătate de calitate.

Vă transmitem, pe această cale, recunoștința noastră pentru sprijinul oferit echipei CMR în vederea contribuției la dezvoltarea unui sistem de sănătate performant în România, fie în mod direct (prin implicarea punctuală în proiectele descrise mai sus) fie indirect (prin exercitarea profesiei de medic, cu profesionalism și dedicație).

Distribuie