Precizări cu privire la creșterea cotizației de membru

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

În contextul discuțiilor apărute în spațiul public cu privire la creșterea cotizației de membru, Colegiului Medicilor din România (CMR) face următoarele precizări.

Valoarea actuală a cotizației de membru a fost stabilită în decembrie 2016. În ultimii doi ani, Colegiul Medicilor din România, prin Consiliul Național, a primit  din partea colegiilor teritoriale solicitări privind majorarea cotizației de membru, fundamentate pe dificultățile financiare întâmpinate din cauza veniturilor mici, existând astfel riscul ca atribuțiile legale să nu poată fi îndeplinite.

În acest context, pentru a evita creșterea cotizației, Biroul Executiv al CMR și reprezentanții colegiilor cu probleme financiare au încercat, în primă etapă, identificarea de soluții pentru atragerea unor venituri în afara cotizațiilor.

În anul 2022, în conformitate cu prevederile legale și statutare, Comisia administrativă şi financiar-contabilă (CAFC) – pentru realizarea atribuției prevăzută la art.71 litera d) din Statul Colegiului Medicilor din România – a solicitat date financiar-contabile în teritoriu, cu centralizarea opiniei privind creșterea cuantumului cotizației; 22 de colegii teritoriale și-au exprimat dorința de majorare a cotizației la o valoare cuprinsă între 60 și 100 lei.

În anul 2023, analiza bilanțurilor colegiilor teritoriale, prin compararea rezultatului din anii 2021 și 2022, a demonstrat o traiectorie descendentă abruptă a acestui indicator la 27 de colegii, nouă colegii teritoriale prezentând un rezultat negativ. În contextul evoluției salariului minim şi a indicelui de inflație în perioada decembrie 2016 – iunie 2023, adică de la ultima creștere a cotizației de membru până în prezent, CAFC a emis o recomandare Consiliului Național pentru:

  • mărirea cotizației de membru la suma de 100 de lei/lună pentru medicii cu activitate medicală și
  • menţinerea cuantumului cotizației de membru la suma de 50 lei/lună pentru medicii rezidenți și de 5 lei/lună pentru medicii fără activitate.

Colegiul Medicilor din România a trimis către colegiile teritoriale această recomandare pentru informare și analiză pe 4 august 2023. Această propunere a fost rediscutată și votată în cadrul ședinței Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România – organ de conducere al CMR, la care participă reprezentanți din fiecare colegiu teritorial – pe 15 septembrie 2023. Decizia de majorare a cotizației de membru la suma de 100 de lei/lună pentru medicii cu activitate medicală a fost luată cu 27 de voturi pentru, 14 împotrivă și 3 abțineri. Cuantumul cotizației de membru pentru medicii rezidenți se menține la suma de 50 lei/lună pentru medicii rezidenți, respectiv de 5 lei/lună pentru medicii fără activitate.

Colegiul Medicilor din România subliniază importanța crucială a colegiilor teritoriale în asigurarea calității serviciilor medicale și susținerea profesioniștilor din domeniul sănătății.

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România

Distribuie