Propuneri modificări ale Contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, prevăzute de către OUG 180

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România (CMR), împreună cu reprezentantul Societății Naționale de Medicină a Familie, au avut o întâlnire cu Ministrul SănătățiiDr. Nelu Tătaru.

Din partea Colegiului Medicilor din România, la întâlnire au fost prezenți președintele CMR, Prof. Dr. Daniel Coriu și Dr. Valeria Herdea, medic de familie, vicepreședintele CMR Departamentul Economico – Social.

Din partea Societății Naționale de Medicină a Familie (SNMF) a participat președintele SNMF, Dr. Dina Mergeani.

În cadrul discuțiilor CMR-MS- SNMF, ministrului Sănătății, Dr. Nelu Tătaru, i-au fost prezentate propuneri de modificare a Contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin (3^1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, prevăzute de către OUG 180.

Astfel, s-au solicitat următoarele modificări:

  1. Introducerea sintagmei: ”pentru furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară, se recomandă încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale monitorizate pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” și eliminarea termenului “obligaţia de a încheia contractul de natură civilă prevăzut la alin. (2), conf Art 4 alin 3 prevăzut de către Lg 136 si OUG 180”
  2. Eliminarea sintagmei: “diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii” și introducerea în loc, a textului: “În cazul nerespectării, cu intenție, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale vor diminua progresiv venitul cuvenit, potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii, astfel:
  1.   avertisment
  2.   sancțiuni de la 5% din valoarea contractului pe luna în curs, gradual până la 10 % din valoarea contractului pe luna în curs, în funcție de gravitatea abaterii.”
  1. În vederea asigurării protecției stării de sănătate a personalului medical de medicină de familie, se asigură PPE cu titlu gratuit pentru întreg personalul medical din asistența medicală primară (halate ranforsate, măști K95, mănuși, viziere) în conformitate cu necesarul evaluat de către furnizor. De asemenea, se asigură testarea personalului (medic+ asistent medical+ personal îngrijire) care deservește cabinetele de medicină de familie aflate în contract cu CASJ.

Toate prevederile negociate cu CNAS de către reprezentanții CMR, cu ocazia întâlnirii din data de 10.11.2020, prevăzute în minuta anexată, rămân în vigoare, cu introducerea în textul Contractului de furnizare de servicii de monitorizare  a modificărilor de mai sus, agreate la nivel de MS( pct. 1 si pct. 2 al prezentului document).

 

Distribuie