UN NOU MECANISM DE COLABORARE ÎNTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

COMUNICAT DE PRESĂ

 

UN NOU MECANISM DE COLABORARE ÎNTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

privind Contractul-cadru care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și Normele metodologice de aplicare aferente

 

Joi, 20 ianuarie, la invitația Colegiului Medicilor din România (CMR), a avut loc o întâlnire între principalii actori instituționali în domeniul sănătății: Ministerul Sănătății (MS), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Administrația Prezidențială – Departamentul Sănătate Publică, Comisia pentru Sănătate (Senatul României) și Comisia pentru Sănătate și Familie (Camera Deputaților).

Scopul întâlnirii a fost stabilirea unui cadru de dialog constructiv pentru elaborarea și implementarea politicilor de sănătate precum și a mecanismelor de finanțare ale sistemului de sănătate, reflectate de Contractul-cadru care reglementează condițiile asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  și de Normele metodologice de aplicare aferente.

Colegiul Medicilor din România a prezentat inițiativa constituirii, în anul 2021, a două grupuri de lucru care să analizeze aceste aspecte: Grupul de lucru Spitale și Ambulator și Grupul de Lucru Medicină de familie.

Domnul dr. Laszlo Lorenzovici (consultant extern al CMR privind finanțarea sistemului de sănătate) a prezentat succint analiza și propunerile principiale preliminare ale Grupului de lucru Spitale și Ambulator.

Discuțiile au relevat nevoia ca MS, CNAS și CMR să adune laolaltă expertiza medicală, managerială și administrativă pe care o pot oferi fiecare, pentru ca strategia, principiile și direcțiile de abordare a metodelor și tehnicilor de finanțare în domeniul sănătății să fie adecvate și fezabile. În acest fel, experiența de zi cu zi a medicilor și a celor implicați în managementul unităților sanitare va putea fi analizată și îmbunătățită în mod sustenabil, la toate nivelele de specialitate medicală și de prestare a serviciilor de îngrijiri medicale, în beneficiul pacienților. 

Astfel, a fost agreat un model de colaborare pe termen lung, gestionat de CMR și CNAS, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al reprezentanților Președintelui și Parlamentului României. Formatul va fi stabilit pe parcurs, în sensul constituirii unor comisii mixte și/sau grupuri tehnice de lucru, pe tipuri de asistență medicală, care vor aborda tematicile esențiale (de exemplu): finanțarea echitabilă, diversificarea serviciilor, debirocratizarea și optimizarea accesului pacienților la serviciile medicale. În acest context, toți decidenții au subliniat importanța consolidării rolului pe care medicina de familie o are la nivelul întregului sistem de sănătate.

Toate aceste demersuri vor fi armonizate cu Strategia Națională de Sănătate (2022-2030) și cu politicile de resurse umane în domeniul sanitar, coroborat cu programele naționale de sănătate și programele și proiectele guvernamentale în derulare în acest domeniu (inclusiv obiectivele și angajamentele asumate de statul român în cadrul PNRR). 

La întâlnire au fost prezenți: prof. dr. Alexandru Rafila (Ministrul Sănătății), conf. dr. Adela Cojan, (vicepreședinte CNAS cu atribuții de președinte), conf. dr. Diana Loreta Păun (consilier prezidențial), prof. dr. Adrian Streinu-Cercel (președinte, Comisia pentru Sănătate – Senatul României) și dr. Nelu Tătaru, (președinte, Comisia pentru Sănătate și Familie – Camera Deputaților).  

Echipa CMR a fost reprezentată de Biroul Executiv, respectiv: prof. univ. dr. Daniel Coriu (președinte), dr. Valeria Herdea (vicepreședinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreședinte), dr. Călin Bumbuluț (vicepreședinte), dr. Gindrovel Dumitra (secretar general) și de către dr. Anamaria Nițulescu (director administrativ).

Distribuie