DESPRE ALEGERILE COMISIilor DE DISCIPLINĂ teritoriale - 2023

Informații Utile

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici:

(1) Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.*
(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului în care sunt înscrişi, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt aleşi de Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
(3) Pot fi aleşi în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puţin 7 ani şi nu au săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

*Alegătorii și candidații trebuie să aibă cotizația achitată la zi – adică până la data de 30 iunie 2023; alegătorul, pentru a fi înregistrat în Registrul electoral, iar candidatul, pentru a avea o candidatură validă.

Potrivit Deciziei nr. 15 din 03.08.2023, care poate fi consultată aici: Dispozițiile art. 4 alin. 3) din Regulamentul electoral care prevăd că „pot fi aleși în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puțin 7 ani” nu se interpretează ca vechime de 7 ani de la momentul la care medicul a obținut gradul profesional de medic primar.

Calendar

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile se depun la colegiile teritoriale pentru comisia de disciplină personal, prin poştă, prin curier sau electronic între 1.08-31.08.2023 pentru candidaturile ca membru al comisiei de disciplină teritorială – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.

Potrivit Deciziei nr. 8, care poate fi consultată aici, se stabileşte data organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial după cum urmează: turul I în perioada 21-24 septembrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în perioada 5-8 octombrie 2023. Calendarul exact va fi stabilit de consiliile colegiilor teritoriale pentru maxim 3 zile consecutive, în perioadele următoare. Pentru detalii cu privire la datele exacte, vă puteți adresa Colegiului Teritorial sau puteți consulta harta de mai jos.

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile vor fi adresate comisiei electorale teritoriale şi vor cuprinde:

DOCUMENTE ÎNSCRIERE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU
DOCUMENTE TIPIZATE

Potrivit Deciziei nr. 8 – pe care o puteți consulta aici COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ a COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA DECIDE:

Art. 1. Aprobarea modelului declarației de candidatură în forma prevăzută de art. 37 din Regulamentul electoral, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 1 –  pe care o puteți descărca și aici)
Art. 2. Aprobarea formularului de verificare a candidaturii în care se va specifica în ce măsură candidatul a îndeplinit condițiile impuse de art. 37 din Regulamentul electoral. Acesta se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 2 – pe care o puteți descărca și aici)
Art. 3. Având în vedere că în termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate, în vederea acoperirii lor, se aprobă formularul pentru notificarea candidatului, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 3 – pe care o puteți descărca și aici)

Aplicația medicului

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, accesul la votul electronic se va face prin aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.

Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului vor fi disponibile pe site-ul oficial www.cmr.ro.

Instalarea/Utilizarea aplicaţiei medicului va necesita parcurgerea următorilor paşi:
a) descărcarea aplicaţiei pe telefonul mobil (iOS & Android);
b) înregistrarea utilizatorului (crearea contului de utilizator pe baza informaţiilor înregistrate şi verificate din baza de date a Colegiului Medicilor din România);
c) autentificarea utilizatorului (cu nume de utilizator şi parolă).

Instalarea aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.

ANUNȚ IMPORTANT

Accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV pe telefonul mobil, prin Aplicația MediculuiPentru suport tehnic, vă punem la dispoziție adresa de e-mail: app-medic.suport@cmr.ro

 

Date Alegeri Comisii de Disciplină Teritoriale

Calendarul Alegerilor Comisiilor de Disciplină Teritoriale disponibil în acest moment poate fi regăsit printr-un click pe județ.

Candidatura pentru funcția de Președinte

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină, respectiv membri ai Comisiei Superioare de Disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi un proiect de management al activităţii comisiei.

Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora.

Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină.

Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) vechimea în profesie;
c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

JUDEȚE CARE NU DISPUN DE WEBSITE PROPRIU

Componența Comisiilor Teritoriale și Alte Detalii

Componență Comisie Electorală

Email

Candidați – cu sau fără detalii

Componență Comisie Electorală

Email

Candidați – cu sau fără detalii

Componență Comisie Electorală

Email

Candidați – cu sau fără detalii

Informații tehnice

În cazul în care întâmpinați probleme în procesul de vot, vă rugăm să ne contactație pe e-mail sau la telefon 021 000 000, în cazul în care Colegiul de care aparțineți a optat pentru soluția tehnică oferită de Colegiul Medicilor din România. Următoarele județe au optat pentru soluții tehnice proprii:

 

Colegiul Medicilor Ialomița