Lista Deciziilor Comisiei Electorale Centrale

Decizii obligatorii

Decizia nr. 1/27.06.2023 numirea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 2/27.06.2023 obținerea calității de observator la comisia electorală teritorială/centrală și de observator la consultantul IT teritorial/național (.pdf) – click aici pentru detalii

 • Model cerere acreditare observator (.docx) – descarcă aici
 • Model cerere acreditare observator IT (.docx) – descarcă aici
 • Nota de informare de informare privind protecția datelor personale (.pdf) *va fi inclusă pe verso-ul fiecărei cereri de acreditare – descarcă aici
 • Modelul documentului de acreditare a observatorilor (.docx) – descarcă aici
 • Modelul documentului de acreditare specialist IT (.docx) – descarcă aici

Decizia nr. 3/27.06.2023 calendarul obținerii acreditării privind calitatea de observator (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 4/27.06.2023 modelul ștampilelor care vor fi utilizate pe parcursul întregului proces electoral (.pdf) – click aici pentru detalii

 • Model ștampile (.pdf) – descarcă aici

Decizia nr. 5/18.07.2023 transmiterea către secretariatul Comisiei Electorale Centrale a componenței comisiei electorale teritoriale (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 8/20.07.2023 depunerea candidaturilor de membru pentru comisiile de disciplină teritoriale (.pdf) – click aici pentru detalii

 • Modelul declarației de candidatură pentru funcția de membru în comisiile de disciplină teritoriale (.docx) – descarcă aici
 • Formularul de verificare a candidaturii (.docx) – descarcă aici
 • Formularul de notificare a candidatului (.docx) – descarcă aici

Decizia nr. 10/20.07.2023 nota de informare privind protecția datelor personale, care va fi afișată pe site-ul colegiilor teritoriale (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 11/20.07.2023 depunerea candidaturilor de membru pentru Comisia Superioară de Disciplină (.pdf) – click aici pentru detalii

 • Modelul declarației de candidatură pentru funcția de membru în comisiile de disciplină teritoriale (.docx) – descarcă aici
 • Formularul de verificare a candidaturii (.docx) – descarcă aici
 • Formularul de notificare a candidatului (.docx) – descarcă aici

Decizia nr. 12/20.07.2023 numărul și cerințele de execuție a ștampilelor folosite în procesul electoral (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 13/31.07.2023 la precizări privind execuția ștampilelor folosite în procesul electoral (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 14/03.08.2023 calendarul de activități în vederea desfășurării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 15/03.08.2023 interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. 3) din Regulamentul electoral (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 16/03.08.2023 modelul buletinului de vot privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină – click aici pentru detalii

Decizia nr. 17/03.08.2023 modelul buletinului de vot privind alegerea membrilor Comisiei Superioare de Disciplină – click aici pentru detalii

Decizia nr. 18/01.09.2023 modelul listei electorale – click aici pentru detalii

Decizia nr. 19/11.09.2023 contestația doamnei doctor Elena Hanganu – click aici pentru detalii

Decizia nr. 20/12.09.2023 privind postarea pe site-ul propriu și prin afișare la sediul colegiului a declarațiilor de candidatură, CV-urilor și scrisorilor de intenție depuse de candidați. – click aici pentru detalii

Decizia nr. 21/12.09.2023 pe pagina web proprie se vor posta de îndată de la primirea prezentei decizii – click aici pentru detalii

Decizia nr. 22/12.09.2023 postarea pe pagina web proprie și afișarea la sediul profesional a informațiilor prevăzute în Regulamentul electoral ca obligativitate de publicare – click aici pentru detalii

Decizia nr. 23/12.09.2023 informare obligativitate respectare a Regulamentului electoral și a deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală – click aici pentru detalii

Decizia nr. 24/12.09.2023 listele electorale suplimentare vor cuprinde următoarele rubrici – click aici pentru detalii

Decizia nr. 25/12.09.2023 validare membrii supleanți – click aici pentru detalii

Decizie nr. 79 – incompatibilitate dr. Mihai Craiu, click aici pentru detalii

Decizie nr. 80 – validare CSD, click aici pentru detalii

Decizii de recomandare

Decizia nr. 6/18.07.2023 propuneri de calendar privind realizarea cabinelor electronice de vot proprii de către colegiile teritoriale care și-au exprimat această opțiune (.pdf) – click aici pentru detalii

*Aceste propuneri au fost transmise Consiliului Național al CMR și au fost aprobate în forma decisă în urma dezbaterilor, prin Decizia CN nr.13/28.07.2023 – vezi aici

Decizia nr. 7/18.07.2023 propuneri de modificare a perioadei de organizare a alegerilor (.pdf) – click aici pentru detalii

Decizia nr. 9/20.07. 2023 propuneri de modificare a perioadei de organizare a alegerilor (.pdf), care modifică Decizia nr. 7/18.07.2023 – click aici pentru detalii

*Aceste propuneri au fost transmise Consiliului Național al CMR, au fost aprobate în forma decisă în urma dezbaterilor și au modificat în consecință Decizia CN nr. 8/28.04.2023 (v. versiunea actualizată la data de 04.08.2023, aici)