comisiile de disciplină teritoriale și comisia superioară de disciplină

Rolul Comisiilor de Disciplină

Comisiile de Disciplină Teritoriale și Comisia Superioară de Disciplină realizează ANCHETA DISCIPLINARĂ, în baza:

Verifică respectarea eticii și deontologiei profesionale

Aceste comisii au rolul de a asigura că toți medicii respectă Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România.

Aplică unitar
prevederile
legale

Se asigură că sancțiunile pentru abaterile disciplinare sunt aplicate uniform și echitabil, având în vedere drepturile pacienților și obligațiile medicilor.

Membrii de înaltă probitate profesională și morală

Persoanele care fac parte din aceste comisii sunt medici cu o reputație impecabilă, atât din punct de vedere profesional, cât și moral.

Monitorizează și actualizează
normele

Ei urmăresc cazurile disciplinare și, dacă este necesar, propun actualizări ale Codului de deontologie medicală.

ÎNTRE 5-8 OCTOMBRIE, TU ALEGI!

Fiecare dintre noi poate contribui la o practică medicală etică și responsabilă!

Comisia Superioară de Disciplină
  • Este independentă de conducerea Colegiului Medicilor din România (similar Comisiile de Disciplină Teritoriale față de conducerea colegiilor teritoriale, click aici pentru detalii)
  • Judecă abaterile membrilor organelor de conducere
  • Analizează contestațiile la deciziile luate de Comisiile de Disciplină Teritoriale
tu alegi cine va realiza anchetele disciplinare în următorii 6 ani!
  • Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de către adunarea generală a colegiului teritorial.
  • Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleşi de către Adunarea generală naţională.
  • Membrii sunt aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
  • Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 6 ani.

Poți afla mai multe despre Alegerile care se desfășoară în această perioadă (turul II al Alegerilor pentru Comisiile de Disciplină Teritoriale, respectiv alegerile pentru Comisia Superioară de Disciplină), dând click mai jos.

Aplicația medicului

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, accesul la votul electronic se va face prin aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.

Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului vor fi disponibile pe site-ul oficial www.cmr.ro.

Instalarea/Utilizarea aplicaţiei medicului va necesita parcurgerea următorilor paşi:
a) descărcarea aplicaţiei pe telefonul mobil (iOS & Android);
b) înregistrarea utilizatorului (crearea contului de utilizator pe baza informaţiilor înregistrate şi verificate din baza de date a Colegiului Medicilor din România);
c) autentificarea utilizatorului (cu nume de utilizator şi parolă).

Instalarea aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.

ANUNȚ IMPORTANT

Accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV pe telefonul mobil, prin Aplicația MediculuiPentru suport tehnic, vă punem la dispoziție adresa de e-mail: app-medic.suport@cmr.ro