Convocator Consiliul Național din data de 26 noiembrie 2021

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

15842/19.11.2021

Către,

Colegiul Medicilor Județean
Colegiul Medicilor din Municipiul București
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii  și Comunicațiilor
Serviciul Român de Informații
Ministerul Apărării Naționale
Serviciul de Protecție și Pază
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Serviciul de Informatii Externe
Ministerul Justiției
Ministerul Sănătății
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Academia de Științe Medicale

În temeiul art.437 alin. (3) și următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 din Statutul Colegiului Medicilor din România publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 07 decembrie 2016  se convoacă Consiliul național în ședință ordinară pentru data de 26 noiembrie 2021.

Lucrările ședinței se vor desfășura online prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (aplicația ”Zoom”), începând cu ora 11.00.

Din partea CMR se va transmite celor care vor intra online, cu 24 h înainte, un link de invitație și o parolă (valabile doar în ziua ședinței) ce vor fi accesate pentru participarea efectivă la ședință. După accesarea linkului se vor completa în următoarea ordine, datele : denumirea instituției reprezentată, numele și prenumele reprezentantului participant la ședință,

Vă rugăm să regăsiți aici opropunerile pentru ordinea de zi a ședinței Consiliului Național din data de 26.11.2021 (CLICK pentru a accesa).

Vă rugăm să regăsiți aici Informarea privind prelucrarea datelor personale pentru scopul de asigurare a acurateței și fidelității consemnărilor în procesul verbal a dezbaterilor din cadrul ședințelor  (CLICK pentru a accesa).

Vă mulțumim pentru colaborare,

Cu respect,
PREȘEDINTE
Prof. Univ. Dr. Daniel Coriu

Distribuie