INFORMAȚII UTILE

Cine are dreptul de a fi ales

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici:

(1) Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.
(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului în care sunt înscrişi, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt aleşi de Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
(3) Pot fi aleşi în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puţin 7 ani şi nu au săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

*Alegătorii și candidații trebuie să aibă cotizația achitată la zi – adică până la data de 30 iunie 2023; alegătorul, pentru a fi înregistrat în Registrul electoral, iar candidatul, pentru a avea o candidatură validă.

Potrivit Deciziei nr. 15 din 03.08.2023, care poate fi consultată aici: Dispozițiile art. 4 alin. 3) din Regulamentul electoral care prevăd că „pot fi aleși în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puțin 7 ani” nu se interpretează ca vechime de 7 ani de la momentul la care medicul a obținut gradul profesional de medic primar.

Calendar Alegeri Comisia Superioară de Disciplină

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile se depun la Colegiul Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină, personal, prin poştă, prin curier sau electronic la e-mail office@cmr.ro, între 1.09-30.09.2023 pentru candidaturile ca membru al Comisiei Superioare de Disciplină – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru disponibil în pagina de Contact – click aici.

Potrivit Deciziei nr. 8, care poate fi consultată aici, se stabileşte data organizării alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează turul I în 13 octombrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2023.

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:

DOCUMENTE ÎNSCRIERE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU
DOCUMENTE TIPIZATE

Potrivit Deciziei nr. 11 – pe care o puteți consulta aici COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ a COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA DECIDE:

Art. 1. Aprobarea modelului declarației de candidatură în forma prevăzută de art. 37 din Regulamentul electoral, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 1 –  pe care o puteți descărca și aici)
Art. 2. Aprobarea formularului de verificare a candidaturii în care se va specifica în ce măsură candidatul a îndeplinit condițiile impuse de art. 37 din Regulamentul electoral. Acesta se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 2 – pe care o puteți descărca și aici)
Art. 3. Având în vedere că în termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate, în vederea acoperirii lor, se aprobă formularul pentru notificarea candidatului, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 3 – pe care o puteți descărca și aici)

Candidatura pentru funcția de Președinte

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină, respectiv membri ai Comisiei Superioare de Disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi un proiect de management al activităţii comisiei.

Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora.

Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină.

Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) vechimea în profesie;
c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrebări frecvente

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.