LISTA MEMBRILOR TITULAR ȘI SUPLEANȚI CSD

Lista membrilor titulari și lista membrilor supleanți în Comisia Superioară de Disciplină, în urma validării rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală și a Deciziei Comisiei Electorale Centrale nr. 79/26.10.2023 care a constatat incompatibilitatea dl. dr. Craiu Mihai, poate fi consultată aici

Alegeri Comisia Superioară de Disciplină

Rezultatele Alegerilor

Regăsiți rezultatele alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină, aici.

Invitație

13 octombrie, intre 10:00 - 20:00

Avem deosebita plăcere să vă invităm, în calitatea dumneavoastră de membru al Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România, în baza mandatului dvs., să vă exercitați dreptul la vot pentru alegerea membrilor Comisiei Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, care vor avea loc în data de 13 octombrie 2023, între orele 10:00-20:00, așa cum este menționat și în invitația pe care o puteți citi aici.

Pentru a facilita respectarea exercitării dreptului la vot, Colegiul Medicilor din România, pentru prima dată de la înființare, vă oferă posibilitatea exercitării dreptului la vot electronic printr-o aplicație informatică aprobată în baza Deciziei Consiliului Național, care îndeplinește toate criteriile de siguranță și securitate a secretului votului. Regăsiți lista alegătorilor, aici.

Vă informăm că este turul I electoral și pentru validarea rezultatelor alegerilor este necesară participarea a 2/3 din numărul medicilor cu mandat de reprezentare în Adunarea generală națională.

Lista Candidaților

Puteți consulta lista candidaților în documentul disponibil aici

Procesul-verbal de afișare a listei candidaților pentru CSD este disponibil aici

BERTEȘTEANU ȘERBAN-VIFOR-GABRIEL (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
BEȚIANU BOGDAN LUCIAN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
BÎTLAN MIHAELA-SIMONA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
BUȘE CORINA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CHIRIAC-BABEI CĂTĂLIN-ION (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CHIȚANU LILIANA-ELENA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CHITIC SORINA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CIMPOEȘU CARMEN-DIANA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CINTEZĂ ELIZA-ELENA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CIUREA JAN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
COSTEA RADU-VIRGIL (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CRAIU MIHAI (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
CRISTESCU MARINA-EVELYN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
DIACONU CAMELIA-CRISTINA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
DIMITRIU LAVINIA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
RETRAS: DRĂGOESCU NICOLETA-ALICE-MARILENA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
DROC GABRIELA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
ENESCU DAN-MIRCEA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
GHIONARU CARMEN – RALUCA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
IOAN BEATRICE-GABRIELA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
IONIȚESCU RĂZVAN-CONSTANTIN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
JIANU DANA-MIHAELA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
JUNG HARALD (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
LUPUȘORU MIRCEA-OVIDIU-DENIS (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
MISCHIANU DAN-LIVIU-DOREL (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
NEMESCU DRAGOȘ (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
NEȘTIANU ELENA-LILIANA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
OSMAN AMIR (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
POP CLAUDIA-FELICIA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
SÎRBU CARMEN-ADELLA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
SMARANDACHE CĂTĂLIN-GABRIEL (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
SOARE IOANA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
STAMATE MARIAN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
STAN CRISTIAN-ADRIAN (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
TOMESCU DANA-RODICA (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
VIDICAN SORIN-RADU (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)
VLĂDĂREANU RADU (pentru Declarație de candidatură, click aici; CV – click aici; Scrisoare de intenție – click aici)

Puteți consulta lista alegătorilor în documentul disponibil aici

Procesul-verbal de afișare a listei alegătorilor pentru CSD este disponibil aici

Puteți vedea modelul de buletin de vot aici

  • FIZIC, la sediul Colegiului Medicilor din România, strada Pictor Alexandru Romano nr. 14, sector 2, București
  • ONLINE, prin accesarea aplicației medicului disponibilă pe Android și iOS (pentru mai multe detalii, accesați: https://www.cmr.ro/cum-votezi).
  • Declaraţie de candidatură, vezi model mai jos
  • Curriculum Vitae
  • Scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.

Lista Alegătorilor, pe județe

INFORMAȚII UTILE

Cine are dreptul de a fi ales

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici:

(1) Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.
(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului în care sunt înscrişi, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt aleşi de Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
(3) Pot fi aleşi în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puţin 7 ani şi nu au săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

*Alegătorii și candidații trebuie să aibă cotizația achitată la zi – adică până la data de 30 iunie 2023; alegătorul, pentru a fi înregistrat în Registrul electoral, iar candidatul, pentru a avea o candidatură validă.

Potrivit Deciziei nr. 15 din 03.08.2023, care poate fi consultată aici: Dispozițiile art. 4 alin. 3) din Regulamentul electoral care prevăd că „pot fi aleși în cadrul acestor comisii medicii primari care au o vechime în profesie de cel puțin 7 ani” nu se interpretează ca vechime de 7 ani de la momentul la care medicul a obținut gradul profesional de medic primar.

Calendar Alegeri Comisia Superioară de Disciplină

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile se depun la Colegiul Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină, personal, prin poştă, prin curier sau electronic la e-mail office@cmr.ro, între 1.09-30.09.2023 pentru candidaturile ca membru al Comisiei Superioare de Disciplină – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru disponibil în pagina de Contact – click aici.

Potrivit Deciziei nr. 8, care poate fi consultată aici, se stabileşte data organizării alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează turul I în 13 octombrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2023.

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:

DOCUMENTE TIPIZATE

Potrivit Deciziei nr. 11 – pe care o puteți consulta aici COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ a COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA DECIDE:

Art. 1. Aprobarea modelului declarației de candidatură în forma prevăzută de art. 37 din Regulamentul electoral, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 1 –  pe care o puteți descărca și aici)
Art. 2. Aprobarea formularului de verificare a candidaturii în care se va specifica în ce măsură candidatul a îndeplinit condițiile impuse de art. 37 din Regulamentul electoral. Acesta se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 2 – pe care o puteți descărca și aici)
Art. 3. Având în vedere că în termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate, în vederea acoperirii lor, se aprobă formularul pentru notificarea candidatului, care se anexează prezentei decizii. (ANEXA NR 3 – pe care o puteți descărca și aici)

Candidatura pentru funcția de Președinte

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care poate fi consultat aici, medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină, respectiv membri ai Comisiei Superioare de Disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi un proiect de management al activităţii comisiei.

Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora.

Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină.

Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) vechimea în profesie;
c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.